Normativa veterans

ACORDS ADOPTATS EN L’ASSEMBLEA DE DELEGATS DEL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2012 I VIGENTS:
  • És jugador veterà tot aquell que tingui els 30 anys d’edat complerts i també aquells que amb 29 anys compleixin els 30 en el transcurs de la temporada en curs, és a dir, entre setembre d’un any i juny de l’any següent
  • Els porters queden al marge de les condicions d’edat. Tinguin l’edat que tinguin no se’ls considerarà en cap cas com a «no veterans».
  • Tots els equips hauran de disputar els partits amb jugadors «veterans», però tenen l’opció de poder fer participar jugadors «no veterans» sempre que aquests no coincideixin alhora més de 3 jugant sobre el terreny de joc. És a dir, en qualsevol cas la quantitat de jugadors «veterans» per equip sobre el terreny de joc no pot ser mai inferior a 7 (el porter no entra en aquest recompte).
  • Abans de començar els partits els delegats comunicaran a l’àrbitre la relació de jugadors «no veterans» amb els que conta per al partit.
  • Per una millor identificació, els jugadors «no veterans» estaran obligats a portar un braçalet ben vissible i l’hauran de dur en tot moment, des que surten del vestidor fins que s’acabi el partit i tant si juguen com si estan a la banqueta. El «no veterà» que no porti el braçalet no podrà jugar.
  • La revisió de fitxes és obligatòria. L’àrbitre ha de comprovar la correspondència entre la identitat del jugador de la fitxa i el DNI.
  • Es permet que els jugadors puguin, previ avís a l’àrbitre, demanar sortir del terreny de joc de manera momentània éssent substituits per un altre jugador, podent però reincorporar-se al joc amb posterioritat en substitució d’un altre company. Aquest sistema d’entrades i sortides sense límit del terreny de joc es pot practicar per tots els jugadors d’un equip i les vegades que es creguin oportunes, donant-se per entés que no podran fer ús d’aquest sistema els jugadors que en el decurs d’un partit haguessin estat expulsats (des del moment de l’expulsió) i que els jugadors amonestats conseven la tarjeta groga. Un jugador «veterà» pot ésser substituit per un  jugador «no veterà» (i viceversa), entenent però que amb els canvis mai es superarà la quantitat de tres jugadors «no veterans» alhora sobre el terreny de joc. Durant els darrers 5 minuts dels partits no està permés fer substitucions, a excepció dels supòsits especials que estableix el Reglament.